Ons bereikte het droeve bericht dat op 19 mei Erica Bons op 81-jarige leeftijd overleden is. Erica, inmiddels erekeurmeester,  was al heel lang lid van de V.K.K. en  ook nog steeds ge├»nteresseerd in onze vereniging.  Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies.

Voor het correspondentie-adres kijkt u hier.

De Kyno Kalender, te vinden via "Kalender / Kynologische Kalender" is weer bijgewerkt (Akita en Tosa)

De uitslag van de Keurmeestersexamens van 30 april 2016 vindt u terug onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2016"

Onder Regelgeving is het document "Stageprotocol voor (aspirant)exterieurkeurmeesters" (punt 7) vernieuwd.

De uitslag van de Keurmeestersexamens van 2 april 2016 vindt u terug onder "Keurmeesters / Examens / Examenresultaten 2016"