Uitsluitend erekeurmeesters die lid zijn van de VKK worden vermeld op onze site.
Voor alle Nederlandse erekeurmeesters verwijzen wij u naar de site van de Raad van Beheer.

  • Bennink-Smies, mw. A., Hendrik Verheesstraat 66, 7424 CJ Deventer. Tel.  (0570) 513816. eMail martalie@home.nl

  • Jellesma-Kraster, Mw. H.

  • Nizet, dhr. L.A.N.E., Bredeweg 427, 4604 XC Roermond. Tel. (0475) 316804. eMail: l.a.nizet@home.nl

Allround keurmeesters zijn bevoegd tot het keuren van alle rassen uit alle rasgroepen.

Dhr. J.J. v.d. Berg
Dhr. A.R.R. Doedijns
Dhr. J.R. Douma
Mw. F. Lochs-Romans
Dhr. J. Schepers
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X - Y

Z

kmdag2012