Een kort verslag van het overleg tussen RvB en VKK vindt u op het Ledengedeelte onder "Van het Bestuur".