Op de ledenpagina vindt u onder de kop "Examens" de schema's voor de "volledige" en "compacte" keurmeestersexamens.

De schema's bevatten de datums en de rassen, waarbij aangetekend dat bij de compacte examens sprake kan zijn van wijzigingen in datums, examinatoren, enz. Deze pagina zal dan ook mogelijk regelmatig bijgewerkt worden. U wordt daarom verzocht regelmatig even in te loggen op het Ledengedeelte, waar u direct onder "Ledennieuws" ziet of er wijzigingen aangebracht zijn.