De uitslag van de Keurmeestersexamens van 11 mei vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Examens/Examenresultaten 2022"