Het document "Uitvoeringsregels keurmeestersbeleid, incl. bijlagen (27-12-2021) vindt u onder "Regelgeving/Keurmeesters" onder punt 1.