De uitslag van de Keurmeestersexamens van 12 oktober vindt u na inloggen op het ledengedeelte onder "Examens/Examenresultaten 2022"