Overlijden oud collega Ans Homan -Trésoor
 

Van Mariële Trésoor kregen we onderstaande overlijdens kaart. 

Ans was naast een succesvolle fokker ook keurmeester en kenner van de Rhodesian  Ridgeback. 

Wij wensen Mariële en alle andere familieleden veel sterkte toe met dit verlies. 

overlijden ans tresoor homan