Het bijbehorende document vindt u, na inloggen, terug op het ledengedeelte.

Onder "Regelgeving / Rasexamens" vindt u onder punt 2 de "Compacte uitleg voor Rasverenigingen inzake rasexamens".

Onder "Regelgeving Rasexamens" is toegevoegd de regeling m.b.t. de zgn. VHB-rassen.